Login -- Register
Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

På denna sida är tanken att paranormal intresserade skall kunna skapa en databas över platser / hus där det "spökar". Tanken är också att vi som är extra intresserade av detta område skall kunna "träffas" online & även "live" och kanske om det finns möjlighet undersöka några av dessa platser. Även fungera som en plats där nya spökjägargrupper kan skapas när intresserade möts i forumet ( Räkna inte med att om du inte bor i en stor stad att du lätt kommer att hitta personer som är lika intresserade som du själv av detta. Hittar man intresserade personer inom en radie av 10-15 mil är det en rimlig sträcka att ta sig för att mötas tycker jag) . Förhoppningen är att dessa nya grupper skall vara anslutna till GhostHunters.se och följa det tanke sätt som GhostHunters.se har. Även dela med sig av ev. bevis i form av video, bilder eller evp.

Ghost Hunters har som grund att vara skeptiska och inte gå in och "leta" efter spöken utan snarare försöka förklara eller komma med en rimlig förklaring till vad som kan vara orsaken till att något upplevs som paranormalt. Det som inte kan förklaras kan vara paranormalt och kanske till och med kan man klassa platsen som hemsökt. När jag säger hemsökt är det  inte på nått sett något negativt utan bara hemsökt. Det kan vara fråga om en släkting som t.ex. bara vill meddela att han/hon fortfarande finns och har det bra eller har ett meddelande av nått slag. Det kan ju vara annat också och skulle det inte hjälpa att "sätta ner foten" och be det som stör platsen att lämna platsen så kanske det kan vara ett alt. att tillkalla hjälp på det sätt som bäst passar de personer som befinner sig på platsen. Det kan vara fråga om att få hjälp av ett medium eller kanske nån präst om det passar bättre in i kulturen för de hjälp sökande. 

Med ovan sagt hoppas vi på att kunna ansluta svenska seriösa "spökjägargrupper" som en familj. Vi skall kunna dela med av oss bevis för andra att gå igenom och på detta vis få en mer skeptisk syn eller förklaring på "bevisen" m.m. . På detta sätt få som en kvalitet stämpel på vårt undersökande jobb, att vi följer vissa punkter för att ge ett seriöst intryck i ett område som många klassar som hokus pokus.

På denna sida är tanken att paranormal intresserade skall kunna skapa en databas över platser / hus där det "spökar". Tanken är också att vi som är extra intresserade av detta område skall kunna "träffas" online & även "live" och kanske om det finns möjlighet undersöka några av dessa platser. Även fungera som en plats där nya spökjägargrupper kan skapas när intresserade möts i forumet ( Räkna inte med att om du inte bor i en stor stad att du lätt kommer att hitta personer som är lika intresserade som du själv av detta. Hittar man intresserade personer inom en radie av 10-15 mil är det en rimlig sträcka att ta sig för att mötas tycker jag) . Förhoppningen är att dessa nya grupper skall vara anslutna till GhostHunters.se och följa det tanke sätt som GhostHunters.se har. Även dela med sig av ev. bevis i form av video, bilder eller evp.

Ghost Hunters har som grund att vara skeptiska och inte gå in och "leta" efter spöken utan snarare försöka förklara eller komma med en rimlig förklaring till vad som kan vara orsaken till att något upplevs som paranormalt. Det som inte kan förklaras kan vara paranormalt och kanske till och med kan man klassa platsen som hemsökt. När jag säger hemsökt är det  inte på nått sett något negativt utan bara hemsökt. Det kan vara fråga om en släkting som t.ex. bara vill meddela att han/hon fortfarande finns och har det bra eller har ett meddelande av nått slag. Det kan ju vara annat också och skulle det inte hjälpa att "sätta ner foten" och be det som stör platsen att lämna platsen så kanske det kan vara ett alt. att tillkalla hjälp på det sätt som bäst passar de personer som befinner sig på platsen. Det kan vara fråga om att få hjälp av ett medium eller kanske nån präst om det passar bättre in i kulturen för de hjälp sökande. 

Med ovan sagt hoppas vi på att kunna ansluta svenska seriösa "spökjägargrupper" som en familj. Vi skall kunna dela med av oss bevis för andra att gå igenom och på detta vis få en mer skeptisk syn eller förklaring på "bevisen" m.m. . På detta sätt få som en kvalitet stämpel på vårt undersökande jobb, att vi följer vissa punkter för att ge ett seriöst intryck i ett område som många klassar som hokus pokus.

Ghosthunters.se webhotell sponsras av webhotellet.net

Ghosthunters.se webhotell sponsras av webhotellet.net